Home


Welkom bij Kids2Ellens!
Wij zijn een gezellige tussenschoolse opvang voor kinderen van de Sint Bavoscholen in Haarlem Noord.
Op onze locaties Eemstraat en Reviusstraat zorgen wij voor goede en gezellige opvang van uw kind. Per 1 september is de voor- en naschoolse opvang, van Kids2Ellens, overgenomen door Hero kindercentra. Kids2Ellens regelt de tussenschoolse opvang voor de Sint-Bavoschool in Haarlem Noord.

Kids2Ellens draagt haar twee BSO locaties over aan Hero kindercentra

Haarlem, 1 mei 2023

image

Al 18 jaar organiseren wij met ons bedrijf Kids2Ellens de BSO en TSO voor de kinderen van de Bavoschool in Haarlem Noord. Dit hebben we altijd met veel plezier en toewijding gedaan. De afgelopen jaren merken we echter dat de wet- en regelgeving, de administratieve organisatie en de verantwoordelijkheden veel vragen van ons. Het is voor ons dan ook tijd geworden om het rustiger aan te gaan doen en een stap terug te doen ten aanzien van onze bedrijfsvoering. Na lang overwegen hebben wij het besluit genomen om de BSO activiteiten die bestaan uit voor- en naschoolse opvang over te dragen aan een andere partij.

We zijn blij te kunnen vertellen dat we in Hero kindercentra een geschikte partij hebben gevonden om de BSO aan over te kunnen dragen. Ongetwijfeld voor de meeste ouders een bekende organisatie in Haarlem. Hero kindercentra onderscheidt zich in Haarlem door haar maatschappelijke rol en investeert veel in de pedagogische kwaliteit en haar medewerkers door middel van coaching, training en aanvullende activiteiten om gezond aan het werk te blijven. Hero kindercentra sluit voor wat betreft het pedagogisch beleid heel goed aan bij Kids2Ellens. De gesprekken over deze overname waren vanaf het begin bijzonder prettig en beide bedrijven hebben de insteek om een zachte landing voor kinderen, medewerkers en ouders te garanderen. Uiteraard zijn er verschillen, alleen al is de omvang van de twee bedrijven anders maar we denken dat een belangrijk deel van het vertrouwde gevoel gewaarborgd blijft na de overname.

Direct bij de start van de gesprekken hebben we duidelijk gemaakt wat voor ons belangrijk is bij de overname. In de eerste plaats de garantie dat de opvangplaatsen voor de reeds ingeschreven kinderen gehandhaafd blijven en in de tweede plaats baangarantie voor onze medewerkers. Hero kan probleemloos aan deze vragen voldoen. Daar komt ook nog bij dat wij voorlopig blijven werken bij Hero en daarmee een aantal dagen van de week de BSO voor onze rekening nemen. Daarnaast blijft de TSO in handen van Kids2Ellens. Hiermee blijft grotendeels de vertrouwde opvang op de locaties gewaarborgd.

Overdracht en kennismaking

De overdracht van de BSO locaties is per 1 september 2023 en alle kinderen en medewerkers worden vanaf het nieuwe schoolseizoen onderdeel van Hero kindercentra. Het lijkt misschien wat spannend zo’n overname, maar voor de kinderen zal er niet veel veranderen. Om dit administratief goed te laten verlopen, ontvangt u binnenkort uitleg van de stappen die we met elkaar moeten nemen. Kids2Ellens beëindigt het opvangcontract en Hero kindercentra stuurt u een nieuw contract ter ondertekening.

Wij verwijzen u naar de website van Hero kindercentra:

https://www.herokindercentra.nl/

We danken u voor het vertrouwen in de afgelopen jaren en houden ongetwijfeld contact de komende tijd!

Met vriendelijke groet, ook namens Maureen Posthumus, directeur-bestuurder van Hero kindercentra,

Ellen en Ellen, Kids2Ellens

Locaties


 

geusestr

Nieuws

Tussenschoolse Opvang

Op de website is een nieuwe pagina over de Tussenschoolse Opvang.
U vindt hier veel informatie over de werkwijze van deze opvang.
Kijk hier!